Velkommen på DIAKO-sygehuset

Vi byder dig hjertelig velkommen på Diakonissenkrankenhaus! Det glæder os at du har bestemt dig for behandlingen på »DIAKO«. Med vore danske internetsider ønsker vi at præsentere sygehuset til dig og dine pårørende, og hjælpe dig forberede dit ophold hos os.